entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Ambatolampy

Faritra Vakinankaratra : "Zone d'investissement Agricole" vohipeno

ZIA 1Fanabeazana hoan'ny rehetra, fijerena ny fizotry ny asa ataon'ireo Mpandraharaha ZIA "Zone d'investissement Agricole" , fitsidihana fotodrafitr'asa hoan'ny fambolena . Ireo zavatra telo goavana ireo no anton-diahn'ny delegasiona avy aty amin'ny faritra izay notarihin'Andriamatoa RAKOTOMAHANDRY Thimoté Sekretera Jeneralin'ny Faritra sy ny Talen'ny fampandrosoana ny faritra Andriamatoa RAKOTOARIVELO Rivo Herindray

tao amin'ny kaominina Andravola Vohipeno ao amin'ny Distrikan'Ambatolampy androany faha 16 Desambra. Lafin'ny fanabeazana, natomboka io androany io ilay "Cantine Scolaire" hoan'ireo EPP misy ny tetik'asa ZIA na ilay velaran-tanin'ny faritra hiasan'ireo Mpandrahara mpisehatra eo amin'ny fiompina sy fambolena. Raha tsiahivina dia misy ampahan-tany 02 Ha homena ireo EPP hanaovany asa fambolena , ka hitsinjovana ireo mpianatra , indrindra fa ny lafiny ara-tsakafo izay matetika dia sakana hoan'ny tsy fahavitan'izy ireo ny fianarany eo amin'ny ambaratonga voalohany ny tsy fahampian'izany. Tao Andravola ary dia ny EPP Ambinanibe no nanaovana izany ka vory lanona teo antanimboly ireo Ray aman-dRenin'ny Mpianatra 76 niara-niisalahy niakrakara ny tany rehefa vitan'ny Faritra asa tamin'ny "Tracteur" ny tany herinandro lasa teo. Niroso avy hatrany tamin'ny asa fambolena izy ireo ary nampiasa izay masomboly sy ny zezika teo an-tanany ho fanombohana izany , fa ankoatran'io dia efa nisy ihany koa ny tohana nentin'ireo mpandraharaha manao asa any an-toerana. Ny faritra kosa dia tsy nionona tamin'ny fanomezana sy ny fiasana ny tany fa mbola nanolotra masomboly voafantina sy tsara karazana Soja 40 kg sy Katsaka 40 ary ladim-bomanga avy ao amin'ny FIFAMANOR . Ny tanjona hapetraka hoy ny Sekretera Jeneraly dia ho lasa fitaratra hoan'ny hafa ireto Ray aman-dRenin'ny Mpianatra ao amin'ny EPP Ambinanibe ireto. To aorian'ny fihaonana tamin'ireto FRAM ireto dia nanohy ny diany ny ekipan'ny faritra ka nitsidika ireo asa Fambolena ataon'ireo Mpandraharaha , ka tsikaritra tamin'izany fa efa tena miroso izy ireo amin'ny asa izay efa taratra sahady ihany koa fa manome traikefa ireo tantsaha eny ifotony . Fa isan'ny Kaominina manan-jara hatrany i Andravola , satria ao anatin'ireo kaominina 19 mandrafitra ny distrikan'Ambatolampy dia isan'ireo nahazo ny tohana avy amin'ny tetik'as PURSAPS izy ireo ka toho-drano lehibe afaka manondraka velaran-tany aminà hektara maro no anjaran'izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia efa vita ny fandraisana vonjimaika io toho-drano goava ao amin'ny ilany andrefan'ny kaominina io ka ny paik'ady hitantanana ny rano amin'izao fotoana izao no tsy maintsy hapetraka sy hamafisina hoy Andriamatoa RATELOARISON Gilbert Ben'ny tanànan'Andravola mba hampirindra sy hialàna amin'ny ady rano , ny fotoam-panetsana rah teo efa manomboka manao izany ireo tantsaha any an-toerana.

ZIA 2ZIA 3 ZIA 4

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation